Erklæring på tro og love om indhentelse af lovpligtig børneattest fra Rigspolitiet:

Vi indhenter børneattester, da vi har aktiviteter for børn under 15 år, eller vi indhenter børneattester, hvis vi får aktiviteter for børn under 15 år.

Læs om de gældende regler her.