Billardklubben Lunden Skalborg

Beskrivelse

Klubbens Formål.

Socialt samvær, reetablering og opbygning af socialt netværk for personer der ikke har det idag, opsøgende arbejde for at få så mange som muligt indlemmet i klubben, opbygge et socialt samvær i klubben til at bygge videre på.

Billard spil, interne turneringer, samt turneringer med ligestillede klubber.

Medlemskab er åbent for alle, minimum 30 år, der som udgangspunkt tilslutter sig klubbens formål.

Foreningens kontaktoplysninger

Billardklubben Lunden Skalborg

Dyrskuevej 2

9200 Aalborg SV

Tlf.:

Email: albert@holkenberg.dk

Hjemmeside:

CVR nr.: 30267206

Aktiviteter

  • Billard

Kort

Kontaktperson

Tilskudsregnskab

Aalborg Kommune offentliggør tilskudsregnskab for foreningen, hvis den modtager kommunale tilskud. (jf. Folkeoplysningsloven § 29). Foreninger, som kun låner lokaler, men ikke modtager tilskud. har ikke et tilskudsregnskab (tal = 0). Tilskudsregnskabet omfatter ikke hele foreningens regnskab, men alene de poster der vedrører til det kommunale tilskud.

Tilskudsknyttede indtægter:

 
Aktivitetstilskud til medlemmer under 25 år0
Lokaletilskud egne/lejede lokaler12000
Uddannelsestilskud – leder/instruktør0
Andre kommunale tilskud - F.eks materielpuljen 7000
Kontingenter14775
Tilskudsknyttede indtægter i altFelt

Tilskudsknyttede udgifter:

 
Aktivitetsudgifter (for medlemmer)2984
Tilskudsberettigede lokaleudgifter til egne/lejede lokaler (Samme beløb som på lokaletilskudsregnskab til Aalborg kommune)10791
Gebyr til Aalborg Kommune for brug af kommunale lokaler, haller og sale9384
Udgifter til uddannelse af leder/instruktør0
Udgifter i øvrigt, hvortil der er opnået kommunalt tilskud9625
Tilskudsknyttede udgifter i altFelt