Gå videre til hovedindhold

Billardklubben Lunden Skalborg

Beskrivelse

Klubbens Formål.

Socialt samvær, reetablering og opbygning af socialt netværk for personer der ikke har det idag, opsøgende arbejde for at få så mange som muligt indlemmet i klubben, opbygge et socialt samvær i klubben til at bygge videre på.

Billard spil, interne turneringer, samt turneringer med ligestillede klubber.

Medlemskab er åbent for alle, minimum 30 år, der som udgangspunkt tilslutter sig klubbens formål.

Kontaktoplysninger

Billardklubben Lunden Skalborg

Dyrskuevej 2

9200 Aalborg SV

Tlf.:

Email: albert@holkenberg.dk

Hjemmeside:

CVR nr.: 30267206

Aktiviteter

  • Billard

Kort

Kontaktperson

Tilskudsregnskab

Aalborg Kommune offentliggør tilskudsregnskab for foreningen, hvis den modtager kommunale tilskud. (jf. Folkeoplysningsloven § 29). Foreninger, som kun låner lokaler, men ikke modtager tilskud. har ikke et tilskudsregnskab (tal = 0). Tilskudsregnskabet omfatter ikke hele foreningens regnskab, men alene de poster der vedrører til det kommunale tilskud.

Tilskudsknyttede indtægter:

 
Aktivitetstilskud til medlemmer under 25 år 0
Lokaletilskud egne/lejede lokaler 0
Uddannelsestilskud – leder/instruktør 0
Andre kommunale tilskud - F.eks materielpuljen  0
Kontingenter 14575
Tilskudsknyttede indtægter i alt Felt

Tilskudsknyttede udgifter:

 
Aktivitetsudgifter (for medlemmer) 0
Tilskudsberettigede lokaleudgifter til egne/lejede lokaler (Samme beløb som på lokaletilskudsregnskab til Aalborg kommune) 0
Gebyr til Aalborg Kommune for brug af kommunale lokaler, haller og sale 9120
Udgifter til uddannelse af leder/instruktør 0
Udgifter i øvrigt, hvortil der er opnået kommunalt tilskud 0
Tilskudsknyttede udgifter i alt Felt

Aalborg Kommune

Sundhed, Fritid og Landdistrikt
Danmarksgade 17, 9000 Aalborg
Mail: fritid@aalborg.dk
Tlf. 9931 4162