Ellidshøj Idræts- og Ungdomsforening

Beskrivelse

Kontaktoplysninger

Ellidshøj Idræts- og Ungdomsforening

Ellidshøj

9230 Svenstrup

Tlf.:

Email:psnord@mail.dk

Hjemmeside:

CVR nr.:41584513

Aktiviteter

 • Flergrenede

Kort

Kontaktperson

 • Formand
  Erling Winther
  Gunderupvej 405
  9230
  Svenstrup J
  20403211
  20403211
 • Kasserer
  Ingelise Jepsen
  Doktorparken 36 C
  9230
  Svenstrup J
  27513098
  27513098

Tilskudsregnskab

Aalborg Kommune offentliggør tilskudsregnskab for foreningen, hvis den modtager kommunale tilskud. (jf. Folkeoplysningsloven § 29). Foreninger, som kun låner lokaler, men ikke modtager tilskud. har ikke et tilskudsregnskab (tal = 0). Tilskudsregnskabet omfatter ikke hele foreningens regnskab, men alene de poster der vedrører til det kommunale tilskud.

Tilskudsknyttede indtægter:

Aktivitetstilskud til medlemmer under 25 år 0
Lokaletilskud egne/lejede lokaler 0
Uddannelsestilskud – leder/instruktør 0
Andre kommunale tilskud - F.eks materielpuljen  0
Kontingenter 0
Tilskudsknyttede indtægter i alt Felt

Tilskudsknyttede udgifter:

Aktivitetsudgifter (for medlemmer) 0
Tilskudsberettigede lokaleudgifter til egne/lejede lokaler (Samme beløb som på lokaletilskudsregnskab til Aalborg kommune) 0
Gebyr til Aalborg Kommune for brug af kommunale lokaler, haller og sale 0
Udgifter til uddannelse af leder/instruktør 0
Udgifter i øvrigt, hvortil der er opnået kommunalt tilskud 0
Tilskudsknyttede udgifter i alt Felt

Aalborg Kommune

Sundhed, Fritid og Landdistrikt
Danmarksgade 17, 9000 Aalborg
Tlf. 9931 4162