Fugleforeningen Limfjorden

Beskrivelse

Foreningen blev stiftet d.26/5 2010
Vi er en sammenslutning af Aalborg- samt Østhimmerlands fugleforening. Det er vores mål, at foreningen skal være et samlingssted for alle med selv den mindste interesse for f
ugle.

I løbet af året bliver der afholdt 9 medlemsmøder. På en del af møderne har vi løbende besøg af erfarne foredragsholdere, der fortæller om deres erfaring omkring det at holde fugle. Men også aftener med film, social samvær mv. Disse aftener vil flere gange være guld værd, da man her kan høste af andres erfaringer/ oplevelser, som man ikke vil finde andre steder, da langt fra alt ligger på nettet.

En aften i løbet af foråret afholder vi volierebesøg hos et af vore medlemmer og senere på sommeren arrangeres der en tur rundt til forskellige private fugleholdere/seværdigheder, der bl.a vedrører vores hobby. Alt dette præget af hyggeligt samværd.

I oktober afholder vi vores udstilling. Her kan medlemmer udstille deres fugle og samtidig få dem bedømt af vores kompetente dommere, tilknyttet Landsorganisationen Danske Fugleforeninger.

Medlemsbladet for Fugleforeningen Limfjorden udkommer 6 gange i løbet af året enten tilsendt pr. post eller via mail. Man bestemmer selv hvordan man ønsker bladet. Alle medlemmer kan få optaget indlæg om deres hobby med fuglene og få køb/salg annoncer optaget i der i.

Limfjorden er medlem af Landsorganisationen Danske Fugleforeninger , der bl.a. andet udgiver tidsskriftet DANSK FUGLEHOLD, står for uddannelse af dommere til vore udstillinger samt har Danmarks største ringsalg.

Se mere på www.fugleforeningenlimfjorden.dk

 


 

 

Foreningens kontaktoplysninger

Fugleforeningen Limfjorden

Nordøstvej 17

9230 Svenstrup

Tlf.: 29464447

Email: jn@conure.dk

Hjemmeside: https://fugleforeningenlimfjorden.dk/

CVR nr.: 33401779

Aktiviteter

  • Fugle

Kort

Kontaktperson

Tilskudsregnskab

Aalborg Kommune offentliggør tilskudsregnskab for foreningen, hvis den modtager kommunale tilskud. (jf. Folkeoplysningsloven § 29). Foreninger, som kun låner lokaler, men ikke modtager tilskud. har ikke et tilskudsregnskab (tal = 0). Tilskudsregnskabet omfatter ikke hele foreningens regnskab, men alene de poster der vedrører til det kommunale tilskud.

Tilskudsknyttede indtægter:

 
Aktivitetstilskud til medlemmer under 25 år0
Lokaletilskud egne/lejede lokaler0
Uddannelsestilskud – leder/instruktør0
Andre kommunale tilskud - F.eks materielpuljen 0
Kontingenter0
Tilskudsknyttede indtægter i altFelt

Tilskudsknyttede udgifter:

 
Aktivitetsudgifter (for medlemmer)0
Tilskudsberettigede lokaleudgifter til egne/lejede lokaler (Samme beløb som på lokaletilskudsregnskab til Aalborg kommune)0
Gebyr til Aalborg Kommune for brug af kommunale lokaler, haller og sale0
Udgifter til uddannelse af leder/instruktør0
Udgifter i øvrigt, hvortil der er opnået kommunalt tilskud0
Tilskudsknyttede udgifter i altFelt