Hou Kajakklub

Beskrivelse

Hou Kajakklub har til huse på den hyggelige Hou Havn ud mod kattegat nord for Hals.

Klubben råder over tre hyggelige "Fiskerhuse" på molen, hvor der udover klublokale er opbevaring af klubkajaker og opbevaringsmulighed for private kajakker.

Klubben der udelukkende drives af de frivillige medlemmer, har focus på kajakroning med det formål at få motion, gode naturoplevelser men også et godt socialt fællesskab. Klubben har en ugentlig klubaften og arrangerer derudover ture mv. der er tilpasset deltagernes ønsker og formåen.

Der lægges stor vægt på at sikkeheden er i top, ligesom alle får den optimale hjælp af uddannet personel fra klubben, også til at tage de fornødne kurser.

Flere oplysninger kan hentes på klubbens hjemmeside www.houkajakklub.dk eller ved henvendelse til bestyrelsen.

Foreningens kontaktoplysninger

Hou Kajakklub

Hou Mole 15

9370 Hals

Tlf.: 30303353

Email: vagnerkarlsen@outlook.com

Hjemmeside: http://www.houkajakklub.dk

CVR nr.: 33413602

Aktiviteter

  • Kajak

Kort

Kontaktperson

Tilskudsregnskab

Aalborg Kommune offentliggør tilskudsregnskab for foreningen, hvis den modtager kommunale tilskud. (jf. Folkeoplysningsloven § 29). Foreninger, som kun låner lokaler, men ikke modtager tilskud. har ikke et tilskudsregnskab (tal = 0). Tilskudsregnskabet omfatter ikke hele foreningens regnskab, men alene de poster der vedrører til det kommunale tilskud.

Tilskudsknyttede indtægter:

 
Aktivitetstilskud til medlemmer under 25 år2268
Lokaletilskud egne/lejede lokaler8392
Uddannelsestilskud – leder/instruktør0
Andre kommunale tilskud - F.eks materielpuljen 0
Kontingenter14000
Tilskudsknyttede indtægter i altFelt

Tilskudsknyttede udgifter:

 
Aktivitetsudgifter (for medlemmer)2833
Tilskudsberettigede lokaleudgifter til egne/lejede lokaler (Samme beløb som på lokaletilskudsregnskab til Aalborg kommune)22635
Gebyr til Aalborg Kommune for brug af kommunale lokaler, haller og sale0
Udgifter til uddannelse af leder/instruktør0
Udgifter i øvrigt, hvortil der er opnået kommunalt tilskud0
Tilskudsknyttede udgifter i altFelt