KFUM spejderne - Svenstrup

Beskrivelse

Svenstrup's Grønne Spejdere

Svenstrup Gruppe er en gruppe under KFUM-Spejderne i Danmark, og vi er en aktiv spejdergruppe, hvor vi laver mange forskellige aktiviteter som bygger på friluftsliv og fællesskab.

Vi holder til i spejderhuset ”Myretuen”, Gammel Viborgvej 55 i Svenstrup ved Aalborg, hvor vi har gode muligheder for de udendørs aktiviteter, som vi lægger stor vægt på. Naturen er en vigtig del af vores arbejde, og vi bruger den aktivt, hvilket betyder at vi både sommer og vinter færdes i og bruger naturen, og vi prioriterer højt, at vi kommer ud til vores møder, uanset vejret.

De ugentlige spejdermøder, foregår i de enkelte enheder, som er inddelt efter alder. Her er niveauet naturligvis tilpasset aldersgruppen, og vi forsøger at udfordre dem gennem aktiviteterne således, at de udvikler sig og samtidig har det sjovt. Det betyder, at vi også hos de helt yngste laver ”rigtige” spejderaktiviteter, så det ikke bliver en forlængelse af skolefritidsordningen, men derimod rigtigt spejderarbejde.

Udover de ugentlige møder tager enhederne naturligvis på weekendture og sommerlejr, som giver mulighed for andre aktiviteter end de ugentlige møder. Desuden har vi en række arrangementer hvor alle spejdere deltager, ofte med familie.

Som grønne spejdere er vi en del af et kristent korps. Dette værdigrundlag betyder for os i det daglige, at vi lægger vægt på, at spejderne omgås hinanden på en ordentlig måde, og at der er plads til alle. Vi tror på, at alle er gode til noget, og ser en styrke i at give den enkelte spejder mulighed for at vise og udnytte sine styrker til gavn for sig selv og fællesskabet.

Foreningens kontaktoplysninger

KFUM spejderne - Svenstrup

Gammel Viborgvej 55

9230 Svenstrup J

Tlf.:

Email: svenstrup@spejdernet.dk

Hjemmeside: www.grønspejder.dk

CVR nr.: 29251681

Aktiviteter

 • KFUM - Børne Ungdomskorps

Kort

Kontaktperson

 • Rikke Johnsen
  Lobevej 13
  9230
  Svenstrup J
 • Formand
  Karsten Houen Andersen
  G. Viborgvej 54
  9230
  Svenstrup J
 • Gruppeleder
  Berit Maas Vølker
  Svenstruphøj 6
  9230
  Svenstrup J
  40873546
  40873546

Tilskudsregnskab

Aalborg Kommune offentliggør tilskudsregnskab for foreningen, hvis den modtager kommunale tilskud. (jf. Folkeoplysningsloven § 29). Foreninger, som kun låner lokaler, men ikke modtager tilskud. har ikke et tilskudsregnskab (tal = 0). Tilskudsregnskabet omfatter ikke hele foreningens regnskab, men alene de poster der vedrører til det kommunale tilskud.

Tilskudsknyttede indtægter:

 
Aktivitetstilskud til medlemmer under 25 år27804
Lokaletilskud egne/lejede lokaler18747
Uddannelsestilskud – leder/instruktør9338
Andre kommunale tilskud - F.eks materielpuljen 9360
Kontingenter45592
Tilskudsknyttede indtægter i altFelt

Tilskudsknyttede udgifter:

 
Aktivitetsudgifter (for medlemmer)58564
Tilskudsberettigede lokaleudgifter til egne/lejede lokaler (Samme beløb som på lokaletilskudsregnskab til Aalborg kommune)27617
Gebyr til Aalborg Kommune for brug af kommunale lokaler, haller og sale0
Udgifter til uddannelse af leder/instruktør12450
Udgifter i øvrigt, hvortil der er opnået kommunalt tilskud0
Tilskudsknyttede udgifter i altFelt