Nibe Børne- og Ungdomsfilmklub

Beskrivelse

Kontaktoplysninger

Nibe Børne- og Ungdomsfilmklub

Sebbersundvej 3

9240 Nibe

Tlf.:

Email:oole@os.dk

Hjemmeside:

CVR nr.:29941343

Aktiviteter

 • Børne og ungdomsarbejde

Kort

Kontaktperson

 • Anne Østergaard Sørensen
  skovbakken 72
  40477341
  40477341
 • Formand
  Kirsten Overgaard
  Sebbersundvej 3
  9240
  Nibe
 • Kasserer
  Charlotte Hansen
  Gartnervagen 9 A
  9240
  Nibe

Tilskudsregnskab

Aalborg Kommune offentliggør tilskudsregnskab for foreningen, hvis den modtager kommunale tilskud. (jf. Folkeoplysningsloven § 29). Foreninger, som kun låner lokaler, men ikke modtager tilskud. har ikke et tilskudsregnskab (tal = 0). Tilskudsregnskabet omfatter ikke hele foreningens regnskab, men alene de poster der vedrører til det kommunale tilskud.

Tilskudsknyttede indtægter:

Aktivitetstilskud til medlemmer under 25 år 0
Lokaletilskud egne/lejede lokaler 0
Uddannelsestilskud – leder/instruktør 0
Andre kommunale tilskud - F.eks materielpuljen  0
Kontingenter 0
Tilskudsknyttede indtægter i alt Felt

Tilskudsknyttede udgifter:

Aktivitetsudgifter (for medlemmer) 0
Tilskudsberettigede lokaleudgifter til egne/lejede lokaler (Samme beløb som på lokaletilskudsregnskab til Aalborg kommune) 0
Gebyr til Aalborg Kommune for brug af kommunale lokaler, haller og sale 0
Udgifter til uddannelse af leder/instruktør 0
Udgifter i øvrigt, hvortil der er opnået kommunalt tilskud 0
Tilskudsknyttede udgifter i alt Felt

Aalborg Kommune

Sundhed, Fritid og Landdistrikt
Danmarksgade 17, 9000 Aalborg
Tlf. 9931 4162