Gå videre til hovedindhold

Nibe tennisklub

Beskrivelse

Kontaktoplysninger

Nibe tennisklub

Lundevej 29

9240 Nibe

Tlf.:

Email: finnkentjensen@gmail.com

Hjemmeside: www.nibetennisklub.dk

CVR nr.: 33989946

Aktiviteter

  • Tennis

Kort

Kontaktperson

Tilskudsregnskab

Aalborg Kommune offentliggør tilskudsregnskab for foreningen, hvis den modtager kommunale tilskud. (jf. Folkeoplysningsloven § 29). Foreninger, som kun låner lokaler, men ikke modtager tilskud. har ikke et tilskudsregnskab (tal = 0). Tilskudsregnskabet omfatter ikke hele foreningens regnskab, men alene de poster der vedrører til det kommunale tilskud.

Tilskudsknyttede indtægter:

 
Aktivitetstilskud til medlemmer under 25 år 16880
Lokaletilskud egne/lejede lokaler 0
Uddannelsestilskud – leder/instruktør 1013
Andre kommunale tilskud - F.eks materielpuljen  0
Kontingenter 34025
Tilskudsknyttede indtægter i alt Felt

Tilskudsknyttede udgifter:

 
Aktivitetsudgifter (for medlemmer) 12474
Tilskudsberettigede lokaleudgifter til egne/lejede lokaler (Samme beløb som på lokaletilskudsregnskab til Aalborg kommune) 0
Gebyr til Aalborg Kommune for brug af kommunale lokaler, haller og sale 2964
Udgifter til uddannelse af leder/instruktør 400
Udgifter i øvrigt, hvortil der er opnået kommunalt tilskud 0
Tilskudsknyttede udgifter i alt Felt

Aalborg Kommune

Sundhed, Fritid og Landdistrikt
Danmarksgade 17, 9000 Aalborg
Mail: fritid@aalborg.dk
Tlf. 9931 4162