Nordjysk Vintage Motor Klub

Beskrivelse

Klubbens navn er NORDJYSK VINTAGE MOTOR KLUB (NVMK)

Klubben er hjemmehørende i Aalborg Kommune

Klubbens formål er at fremme kendskab og interesse blandt alle aldersgrupper for bevarelse af biler, motorcykler, knallerter, traktorer og stationære motorer, som til enhver tid er mindst 25 år gamle at regne fra produktionsåret, samt at yde hjælp og vejledning til bevarelse af disse.

Klubben søger bl.a. gennem udgivelse af medlemsblad, elektroniske medier, afholdelse af løb, ture og foredrag samt teknisk samarbejde, at formidle kontakten mellem medlemmerne

Klubben varetager medlemmernes interesser overfor myndighederne og organisationer. Dette kan evt. ske i samarbejde med beslægtede foreninger -

- Ved via passende klublokaler at skabe rammer for opfyldelse af klubbens formål.

- Ved at medvirke til, at medlemmerne kan erhverve forsikringer gennem klubben.

Som medlemmer kan optages enhver, der udviser interesse for klubbens formål

Foreningens kontaktoplysninger

Nordjysk Vintage Motor Klub

Forchhammersvej 5

9000 Aalborg

Tlf.:

Email: formand@nvmk.dk

Hjemmeside: http://www.nvmk.dk/

CVR nr.: 31801192

Aktiviteter

  • Biler hobby

Kort

Kontaktperson

Tilskudsregnskab

Aalborg Kommune offentliggør tilskudsregnskab for foreningen, hvis den modtager kommunale tilskud. (jf. Folkeoplysningsloven § 29). Foreninger, som kun låner lokaler, men ikke modtager tilskud. har ikke et tilskudsregnskab (tal = 0). Tilskudsregnskabet omfatter ikke hele foreningens regnskab, men alene de poster der vedrører til det kommunale tilskud.

Tilskudsknyttede indtægter:

 
Aktivitetstilskud til medlemmer under 25 år0
Lokaletilskud egne/lejede lokaler0
Uddannelsestilskud – leder/instruktør0
Andre kommunale tilskud - F.eks materielpuljen 0
Kontingenter223225
Tilskudsknyttede indtægter i altFelt

Tilskudsknyttede udgifter:

 
Aktivitetsudgifter (for medlemmer)219219
Tilskudsberettigede lokaleudgifter til egne/lejede lokaler (Samme beløb som på lokaletilskudsregnskab til Aalborg kommune)0
Gebyr til Aalborg Kommune for brug af kommunale lokaler, haller og sale12625
Udgifter til uddannelse af leder/instruktør0
Udgifter i øvrigt, hvortil der er opnået kommunalt tilskud0
Tilskudsknyttede udgifter i altFelt