Nørresundby Skakklub

Beskrivelse

Nørresundby Skakklub

Har klubaften hver torsdag (dog ikke helligdage) kl. 19 i Kulturbroen, Strandgade 3, Nørresundby. Det er lige under Limfjordsbroens landing på Nørresundbysiden.

Vil du være medlem?

Så mød op på en klubaften, eller kontakt klubbens kasserer (se længere nede på siden).

Kontingent

Betales forud til kassereren eller til klubbens konto i Nørresundby Bank: 7450-0007052434.

Kontingentet er pr. kvartal, dog helårligt for B-medlemmer.

  • Seniorer: 285 kr.
  • Pensionister (fyldt 64 år): 200 kr.
  • Kuniorer (15 – 20 år): 200 kr.
  • Børn (under 15 år): 160 kr.
  • B-medlemmer: 368 kr. helårligt

Et B-medlem er et medlem, som er A-medlem i en anden klub og således allerede medlem af Dansk Skak Union.

Kontingentet for A-medlemmer dækker også medlemsskab af Dansk Skak Union og dennes medlemsblad, Skakbladet. Som medlem af Dansk Skak Union kan du deltage i turneringer i Danmark og udlandet.

Foreningens kontaktoplysninger

Nørresundby Skakklub

Gadegårdsvej 11

9400 Nørresundby

Tlf.:

Email: formand@enpassant.dk

Hjemmeside: enpassant.dk

CVR nr.: 33517203

Aktiviteter

  • Skak

Kort

Kontaktperson

Tilskudsregnskab

Aalborg Kommune offentliggør tilskudsregnskab for foreningen, hvis den modtager kommunale tilskud. (jf. Folkeoplysningsloven § 29). Foreninger, som kun låner lokaler, men ikke modtager tilskud. har ikke et tilskudsregnskab (tal = 0). Tilskudsregnskabet omfatter ikke hele foreningens regnskab, men alene de poster der vedrører til det kommunale tilskud.

Tilskudsknyttede indtægter:

 
Aktivitetstilskud til medlemmer under 25 år
Lokaletilskud egne/lejede lokaler
Uddannelsestilskud – leder/instruktør
Andre kommunale tilskud - F.eks materielpuljen 
Kontingenter
Tilskudsknyttede indtægter i altFelt

Tilskudsknyttede udgifter:

 
Aktivitetsudgifter (for medlemmer)
Tilskudsberettigede lokaleudgifter til egne/lejede lokaler (Samme beløb som på lokaletilskudsregnskab til Aalborg kommune)
Gebyr til Aalborg Kommune for brug af kommunale lokaler, haller og sale
Udgifter til uddannelse af leder/instruktør
Udgifter i øvrigt, hvortil der er opnået kommunalt tilskud
Tilskudsknyttede udgifter i altFelt