Gå videre til hovedindhold

Sebber Idrætsforening

Beskrivelse

Kontaktoplysninger

Sebber Idrætsforening

Valstedvej 29

9240 Nibe

Tlf.:

Email: tkp.sif@mail.tele.dk

Hjemmeside: sebberif.dk

CVR nr.: 23515814

Aktiviteter

  • Badminton
  • Flergrenede
  • Fodbold
  • Gymnastik
  • Håndbold
  • Squaredans

Kort

Kontaktperson

Tilskudsregnskab

Aalborg Kommune offentliggør tilskudsregnskab for foreningen, hvis den modtager kommunale tilskud. (jf. Folkeoplysningsloven § 29). Foreninger, som kun låner lokaler, men ikke modtager tilskud. har ikke et tilskudsregnskab (tal = 0). Tilskudsregnskabet omfatter ikke hele foreningens regnskab, men alene de poster der vedrører til det kommunale tilskud.

Tilskudsknyttede indtægter:

 
Aktivitetstilskud til medlemmer under 25 år 6325
Lokaletilskud egne/lejede lokaler 81693
Uddannelsestilskud – leder/instruktør 0
Andre kommunale tilskud - F.eks materielpuljen  0
Kontingenter 6300
Tilskudsknyttede indtægter i alt Felt

Tilskudsknyttede udgifter:

 
Aktivitetsudgifter (for medlemmer) 13886
Tilskudsberettigede lokaleudgifter til egne/lejede lokaler (Samme beløb som på lokaletilskudsregnskab til Aalborg kommune) 121302
Gebyr til Aalborg Kommune for brug af kommunale lokaler, haller og sale 0
Udgifter til uddannelse af leder/instruktør 0
Udgifter i øvrigt, hvortil der er opnået kommunalt tilskud 0
Tilskudsknyttede udgifter i alt Felt

Aalborg Kommune

Sundhed, Fritid og Landdistrikt
Danmarksgade 17, 9000 Aalborg
Mail: fritid@aalborg.dk
Tlf. 9931 4162