Seminarieskolens Motionsforening

Beskrivelse

Kontaktoplysninger

Seminarieskolens Motionsforening

Mylius Erichsens Vej 140

9210 Aalborg SØ

Tlf.:22694861

Email:kontakt@smf-aalborg.dk

Hjemmeside:www.smf-aalborg.dk/

CVR nr.:83667915

Aktiviteter

  • Badminton
  • Flergrenede
  • Gymnastik
  • Motion

Kort

Kontaktperson

Tilskudsregnskab

Aalborg Kommune offentliggør tilskudsregnskab for foreningen, hvis den modtager kommunale tilskud. (jf. Folkeoplysningsloven § 29). Foreninger, som kun låner lokaler, men ikke modtager tilskud. har ikke et tilskudsregnskab (tal = 0). Tilskudsregnskabet omfatter ikke hele foreningens regnskab, men alene de poster der vedrører til det kommunale tilskud.

Tilskudsknyttede indtægter:

Aktivitetstilskud til medlemmer under 25 år 4480
Lokaletilskud egne/lejede lokaler 0
Uddannelsestilskud – leder/instruktør 0
Andre kommunale tilskud - F.eks materielpuljen  0
Kontingenter 40500
Tilskudsknyttede indtægter i alt Felt

Tilskudsknyttede udgifter:

Aktivitetsudgifter (for medlemmer) 3239
Tilskudsberettigede lokaleudgifter til egne/lejede lokaler (Samme beløb som på lokaletilskudsregnskab til Aalborg kommune) 0
Gebyr til Aalborg Kommune for brug af kommunale lokaler, haller og sale 13332
Udgifter til uddannelse af leder/instruktør 25800
Udgifter i øvrigt, hvortil der er opnået kommunalt tilskud 0
Tilskudsknyttede udgifter i alt Felt

Aalborg Kommune

Sundhed, Fritid og Landdistrikt
Danmarksgade 17, 9000 Aalborg
Tlf. 9931 4162