Sportsfiskerforeningen PIRKEN

Beskrivelse

Sportsfiskerforeningen Pirken

 • blev stiftet i 1956, og hed oprindeligt Saltvandsfiskeriforeningen Pirken
 • er en åben forening, således alle kan blive medlem eller købe dag- og gæstekort
 • har egne klublokaler Skydebanevej 14, 9000 Aalborg
 • i klubhuset afholdes:
  • klubaften om torsdagen med bl.a.fluebinding og spinnerfremstilling den anden ulige uge fra oktober til april.
  • sommerhalvåret er i fiskeriets tegn, så her ligger aktiviteterne stille.

Foreningen

 • råder over en del fiskevand i Lerkenfeld å

  Lerkenfeld å er en rigtig ørred å. Her fanges havørred, bækørred og regnbueørred. Åen er meget varieret med ureguleret åløb og dybe huller.

  Ved åen har foreningen 3 fiskehytter. Kællingtand-hytten på det øvre stykke, Skov-hytten og Søkbæk-hytten på det nedre stykke. Her kan etableres base under fiskeriet og madpakken kan indtages i tørvejr.

 • har lavet en sammenslutning mellem Nordjyske lystfiskerforening og Brønderslev sportsfiskerforening om fiskeriet i Nedre Rye å (SNR).

  Rye å er et vandløb, som er velegnet for børn og nybegyndere, da der er mulighed for at fange havørred, gedde, aborre og skalle.

 • juniorer (0 - 18 år) har meget høj prioritet i Pirken. Der arrrangeres ture 1 til 2 gange om måneden, deltagelse i NM og DM i fluebinding og mange andre aktiviteter

 • havfiskerne arrangerer flere gange om året 6, 8 og 10 timers ture med båd ud på havet efter torsk, sej, makrel og hvad der ellers er at fange.
   

Lidt historie

Sportsfiskereningen Pirken er en "lystfiskerforening" startet i 1956 af nogle entusiatiske havfiskere. I begyndelsen fiskede man hovedsageligt på havet eller på kysten i Mariagerfjord og Limfjorden. Senere fik man fiskemulighed ved Lerkenfeld å. Det var efter sigende en politiinspektør fra Aalborg, som under efterforskningen af et mord i Farsø, fik skabt kontakt til lodsejerne og lavede aftaler om fiskerettigheder i åen.

Foreningen er i dag en blandet af skare af havfiskere og å-fiskere med det sociale i højsædet.

Medlemsskab kan tegnes hos kasserer Torben Sørensen via hjemmesiden.

 

Foreningens kontaktoplysninger

Sportsfiskerforeningen PIRKEN

Egholm Færgeej 16

9000 Aalborg

Tlf.: 61354485

Email: pirken1956@gmail.com

Hjemmeside: www.pirken.dk

CVR nr.: 29061653

Aktiviteter

 • Lystfiskeri

Kort

Kontaktperson

Tilskudsregnskab

Aalborg Kommune offentliggør tilskudsregnskab for foreningen, hvis den modtager kommunale tilskud. (jf. Folkeoplysningsloven § 29). Foreninger, som kun låner lokaler, men ikke modtager tilskud. har ikke et tilskudsregnskab (tal = 0). Tilskudsregnskabet omfatter ikke hele foreningens regnskab, men alene de poster der vedrører til det kommunale tilskud.

Tilskudsknyttede indtægter:

 
Aktivitetstilskud til medlemmer under 25 år21168
Lokaletilskud egne/lejede lokaler0
Uddannelsestilskud – leder/instruktør0
Andre kommunale tilskud - F.eks materielpuljen 0
Kontingenter83635
Tilskudsknyttede indtægter i altFelt

Tilskudsknyttede udgifter:

 
Aktivitetsudgifter (for medlemmer)82429
Tilskudsberettigede lokaleudgifter til egne/lejede lokaler (Samme beløb som på lokaletilskudsregnskab til Aalborg kommune)0
Gebyr til Aalborg Kommune for brug af kommunale lokaler, haller og sale3165
Udgifter til uddannelse af leder/instruktør0
Udgifter i øvrigt, hvortil der er opnået kommunalt tilskud0
Tilskudsknyttede udgifter i altFelt