Tools MC - Aalborg

Beskrivelse

Tools MC er en idé betonet forening i Aalborg Kommune

Formålet med foreningen er, gennem kammeratligt samvær, værkstedsaktiviteter og fælles køreture, at fremme og styrke interessen for motorcyklismen.

Vi har eget klubhus, men ingen fælles værksteds areal (vi besøger gerne hinanden og hjæler hvor nødvendigt og som viden og evner rækker til). Vi deltager rund omkring i det nord- & midt jyske på diverse motorcykeltræf.

Foreningen har hjemme på Pilevang 5, 9400 Nørresundby.

Vi har klubaften næsten hver fredag fra kl. 19:30, se kalenderen på hjemmesiden for lukkedage. Hvis vi ikke vil side inde men istedet kører en tur er der en seddel på døren og et opslag i facebookgruppen.

Hjemmesiden er http://www.tools-mc.dk

 

Foreningens kontaktoplysninger

Tools MC - Aalborg

Pilevang 5

9400 Nørresundby

Tlf.:

Email: formanden@tools-mc.dk

Hjemmeside: www.tools-mc.dk

CVR nr.: 33533772

Aktiviteter

  • Motorcykel

Kort

Kontaktperson

Tilskudsregnskab

Aalborg Kommune offentliggør tilskudsregnskab for foreningen, hvis den modtager kommunale tilskud. (jf. Folkeoplysningsloven § 29). Foreninger, som kun låner lokaler, men ikke modtager tilskud. har ikke et tilskudsregnskab (tal = 0). Tilskudsregnskabet omfatter ikke hele foreningens regnskab, men alene de poster der vedrører til det kommunale tilskud.

Tilskudsknyttede indtægter:

 
Aktivitetstilskud til medlemmer under 25 år0
Lokaletilskud egne/lejede lokaler0
Uddannelsestilskud – leder/instruktør0
Andre kommunale tilskud - F.eks materielpuljen 0
Kontingenter0
Tilskudsknyttede indtægter i altFelt

Tilskudsknyttede udgifter:

 
Aktivitetsudgifter (for medlemmer)0
Tilskudsberettigede lokaleudgifter til egne/lejede lokaler (Samme beløb som på lokaletilskudsregnskab til Aalborg kommune)0
Gebyr til Aalborg Kommune for brug af kommunale lokaler, haller og sale0
Udgifter til uddannelse af leder/instruktør0
Udgifter i øvrigt, hvortil der er opnået kommunalt tilskud0
Tilskudsknyttede udgifter i altFelt