Chang

Beskrivelse

Kontaktoplysninger

Chang

Provstejorden 13

9000 Aalborg

Tlf.:

Email: aalborgchang@mail1.stofanet.dk

Hjemmeside: www.aalborgchang.dk/

CVR nr.: 20042915

Aktiviteter

  • Flergrenede
  • Fodbold
  • Tennis

Kort

Kontaktperson

Tilskudsregnskab

Aalborg Kommune offentliggør tilskudsregnskab for foreningen, hvis den modtager kommunale tilskud. (jf. Folkeoplysningsloven § 29). Foreninger, som kun låner lokaler, men ikke modtager tilskud. har ikke et tilskudsregnskab (tal = 0). Tilskudsregnskabet omfatter ikke hele foreningens regnskab, men alene de poster der vedrører til det kommunale tilskud.

Tilskudsknyttede indtægter:

 
Aktivitetstilskud til medlemmer under 25 år 126080
Lokaletilskud egne/lejede lokaler 287008
Uddannelsestilskud – leder/instruktør 7090
Andre kommunale tilskud - F.eks materielpuljen  0
Kontingenter 832839
Tilskudsknyttede indtægter i alt Felt

Tilskudsknyttede udgifter:

 
Aktivitetsudgifter (for medlemmer) 1653958
Tilskudsberettigede lokaleudgifter til egne/lejede lokaler (Samme beløb som på lokaletilskudsregnskab til Aalborg kommune) 4800
Gebyr til Aalborg Kommune for brug af kommunale lokaler, haller og sale 8312
Udgifter til uddannelse af leder/instruktør 7553
Udgifter i øvrigt, hvortil der er opnået kommunalt tilskud 0
Tilskudsknyttede udgifter i alt Felt

Aalborg Kommune

Sundhed, Fritid og Landdistrikt
Danmarksgade 17, 9000 Aalborg
Mail: fritid@aalborg.dk
Tlf. 9931 4162