Aalborg Akvarieforening

Beskrivelse

Aalborg Akvarieforening blev stiftet under dette navn 13 september 1943.
Foreningen er dermed en af landets ældste. Det gør den bestemt ikke til en
af de kedeligste. Der er i øjeblikket et meget højt aktivitetsniveau i
foreningen.

Foreningens formål

Aalborg Akvarieforenings formål er at skabe og vedligeholde interessen for
akvariehobbyen, ved:

at afholde møder og andre arrangementer.
at udlåne bøger og tidsskrifter fra foreningens bibliotek.
at informere via foreningens website.
at samarbejde med andre akvarieforeninger, blandt andet gennem medlemskab af
Dansk Akvarie Union og Kreds 4.

Foreningens opbygning

Aalborg Akvarieforening ledes af en bestyrelse bestående af 5 medlemmer.
Formanden er daglig leder af bestyrelsen. I tilfælde af formandens forfald
varetages funktionen af næstformanden. Kassereren står for budget- og
regnskabsudfærdigelse. Næstformand/sekretær udfører foreningens
sekretærarbejde. Planlægningslederen forestår tilrettelæggelsen af
foreningens aktiviteter. Bibliotekslederen forestår udlån samt opkrævning af
bøder ved for sen aflevering fra biblioteket.

Foreningens kontaktoplysninger

Aalborg Akvarieforening

Forchammersvej 11

9000 Aalborg

Tlf.:

Email: aalborg.akvarieforening@gmail.com

Hjemmeside: http://www.aalborg-akvarieforening.dk/

CVR nr.: 33661339

Aktiviteter

  • Akvarie

Kort

Kontaktperson

Tilskudsregnskab

Aalborg Kommune offentliggør tilskudsregnskab for foreningen, hvis den modtager kommunale tilskud. (jf. Folkeoplysningsloven § 29). Foreninger, som kun låner lokaler, men ikke modtager tilskud. har ikke et tilskudsregnskab (tal = 0). Tilskudsregnskabet omfatter ikke hele foreningens regnskab, men alene de poster der vedrører til det kommunale tilskud.

Tilskudsknyttede indtægter:

 
Aktivitetstilskud til medlemmer under 25 år0
Lokaletilskud egne/lejede lokaler0
Uddannelsestilskud – leder/instruktør0
Andre kommunale tilskud - F.eks materielpuljen 0
Kontingenter11300
Tilskudsknyttede indtægter i altFelt

Tilskudsknyttede udgifter:

 
Aktivitetsudgifter (for medlemmer)0
Tilskudsberettigede lokaleudgifter til egne/lejede lokaler (Samme beløb som på lokaletilskudsregnskab til Aalborg kommune)0
Gebyr til Aalborg Kommune for brug af kommunale lokaler, haller og sale5900
Udgifter til uddannelse af leder/instruktør0
Udgifter i øvrigt, hvortil der er opnået kommunalt tilskud0
Tilskudsknyttede udgifter i altFelt