Aalborg Danse Center

Beskrivelse

Kontaktoplysninger

Aalborg Danse Center

Sohngårdsholmsvej 53B

9000 Aalborg

Tlf.:+45 2217 1212

Email:eihilt@privat.dk

Hjemmeside:www.adc.dk/

CVR nr.:84609528

Aktiviteter

 • Sportsdans

Kort

Kontaktperson

 • Formand
  Preben Eihilt
  Sohngårdsholmsvej 53B
  9000
  Aalborg
  22171212
 • Kasserer
  Bente Grunnet
  Blomsterskrænten 10
  9400
  Nørresundby
  40763267
  40763267

Tilskudsregnskab

Aalborg Kommune offentliggør tilskudsregnskab for foreningen, hvis den modtager kommunale tilskud. (jf. Folkeoplysningsloven § 29). Foreninger, som kun låner lokaler, men ikke modtager tilskud. har ikke et tilskudsregnskab (tal = 0). Tilskudsregnskabet omfatter ikke hele foreningens regnskab, men alene de poster der vedrører til det kommunale tilskud.

Tilskudsknyttede indtægter:

Aktivitetstilskud til medlemmer under 25 år 0
Lokaletilskud egne/lejede lokaler 0
Uddannelsestilskud – leder/instruktør 0
Andre kommunale tilskud - F.eks materielpuljen  0
Kontingenter 0
Tilskudsknyttede indtægter i alt Felt

Tilskudsknyttede udgifter:

Aktivitetsudgifter (for medlemmer) 0
Tilskudsberettigede lokaleudgifter til egne/lejede lokaler (Samme beløb som på lokaletilskudsregnskab til Aalborg kommune) 0
Gebyr til Aalborg Kommune for brug af kommunale lokaler, haller og sale 0
Udgifter til uddannelse af leder/instruktør 0
Udgifter i øvrigt, hvortil der er opnået kommunalt tilskud 0
Tilskudsknyttede udgifter i alt Felt

Aalborg Kommune

Sundhed, Fritid og Landdistrikt
Danmarksgade 17, 9000 Aalborg
Tlf. 9931 4162