Aalborg Firmaidræt

Beskrivelse

AALBORG FIRMAIDRÆT (AAFI) er tilsluttet Dansk Firmaidrætsforbund, og er en forening af firmaklubber og individuelle medlemmer i Aalborg og omegn.

AAFI tilbyder en lang række idrætter og events f.eks fodbold/kollegabold, badminton, bowling, mandehørm, Lady Walk og mange mere.

AAFI blev stiftet d. 18. februar 1948 og har til formål gennem arbejdspladsen og familie at stimulere interessen for idræt, motion og socialt samvær.

Foreningen optager personer fra alle firmaidrætsklubber hjemmehørende i Aalborg kommune og omegn samt disses familier. Aalborg Firmaidræt har i dag ca. 12000 aktive medlemmer.

Er du interesseret i at dyrke idræt i AAFI, så tag kontakt til AAFI på mail: info@aalborgfirmaidraet.dk eller på tlf. 98190522.

HUSK, ALLE kan blive medlem af AAFI, både individuelt, som klub eller virksomhed.

Foreningens kontaktoplysninger

Aalborg Firmaidræt

Lerumbakken 11

9400 Nørresundby

Tlf.:

Email: info@aalborgfirmaidraet.dk

Hjemmeside: www.aalborgfirmaidraet.dk/

CVR nr.: 50881717

Aktiviteter

  • Badminton
  • Flergrenede
  • Fodbold

Kort

Kontaktperson

Tilskudsregnskab

Aalborg Kommune offentliggør tilskudsregnskab for foreningen, hvis den modtager kommunale tilskud. (jf. Folkeoplysningsloven § 29). Foreninger, som kun låner lokaler, men ikke modtager tilskud. har ikke et tilskudsregnskab (tal = 0). Tilskudsregnskabet omfatter ikke hele foreningens regnskab, men alene de poster der vedrører til det kommunale tilskud.

Tilskudsknyttede indtægter:

 
Aktivitetstilskud til medlemmer under 25 år90984
Lokaletilskud egne/lejede lokaler0
Uddannelsestilskud – leder/instruktør0
Andre kommunale tilskud - F.eks materielpuljen 0
Kontingenter355379
Tilskudsknyttede indtægter i altFelt

Tilskudsknyttede udgifter:

 
Aktivitetsudgifter (for medlemmer)133386
Tilskudsberettigede lokaleudgifter til egne/lejede lokaler (Samme beløb som på lokaletilskudsregnskab til Aalborg kommune)158213
Gebyr til Aalborg Kommune for brug af kommunale lokaler, haller og sale0
Udgifter til uddannelse af leder/instruktør0
Udgifter i øvrigt, hvortil der er opnået kommunalt tilskud0
Tilskudsknyttede udgifter i altFelt