Aalborg Fægteklub

Beskrivelse

Aalborg Fægteklub er en i fægtesammenhæng ganske gammel klub, grundlagt i efteråret 1931.

Den blev stiftet kun 30 år efter at den franske fægtemester Leonce Mahaut i 1901 åbnede fægtesal i København – og 24 år efter etableringen af Dansk Fægte-Forbund.

Aalborg Fægteklub blev på Dansk Fægte-Forbunds repræsentantskabsmøde i 2016 tildelt den ærefulde titel “Årets klub”.

Det er visionen for Aalborg Fægteklub lokalt, regionalt og nationalt at være en kendt og anerkendt sportsklub, der i kraft af stor bredde i medlemskredsen, tilknytning af fægtemester, træner og instruktører, egne lokaler, fuldt opdateret udstyr og et bredt program af aktiviteter giver motions- og konkurrencefægtere de optimale muligheder for at udøve deres sport.

Det er Aalborg Fægteklubs eksistensberettigelse at sikre udbredelse af fægtekunsten til interesserede i alle aldersgrupper og at være et sportsligt samlingspunkt, der uanset alder og sportsligt niveau giver de bedst tænkelige muligheder for at dyrke fægtning.

Foreningens kontaktoplysninger

Aalborg Fægteklub

Skydebanevej 1

9000 Aalborg

Tlf.: 25270188

Email: haack28@live.dk

Hjemmeside: www.aalborgfaegteklub.dk

CVR nr.: 31439000

Aktiviteter

  • Fægtning

Kort

Kontaktperson

Tilskudsregnskab

Aalborg Kommune offentliggør tilskudsregnskab for foreningen, hvis den modtager kommunale tilskud. (jf. Folkeoplysningsloven § 29). Foreninger, som kun låner lokaler, men ikke modtager tilskud. har ikke et tilskudsregnskab (tal = 0). Tilskudsregnskabet omfatter ikke hele foreningens regnskab, men alene de poster der vedrører til det kommunale tilskud.

Tilskudsknyttede indtægter:

 
Aktivitetstilskud til medlemmer under 25 år20412
Lokaletilskud egne/lejede lokaler0
Uddannelsestilskud – leder/instruktør0
Andre kommunale tilskud - F.eks materielpuljen 6796
Kontingenter67624
Tilskudsknyttede indtægter i altFelt

Tilskudsknyttede udgifter:

 
Aktivitetsudgifter (for medlemmer)187290
Tilskudsberettigede lokaleudgifter til egne/lejede lokaler (Samme beløb som på lokaletilskudsregnskab til Aalborg kommune)0
Gebyr til Aalborg Kommune for brug af kommunale lokaler, haller og sale16256
Udgifter til uddannelse af leder/instruktør0
Udgifter i øvrigt, hvortil der er opnået kommunalt tilskud0
Tilskudsknyttede udgifter i altFelt