DDS Johan Rantzau

Beskrivelse

 

Spejder i Vejgård og Aalborg ø

Hvis du er mellem 6 år og ?,og  har lyst til at boltre i den dejlige natur og få jord under neglene, og vil have det rigtig sjovt sammen med de andre spejdere, så må du hellere blive spejder i Johan Rantzau Gruppe. Her vil du komme til at opleve en masse spændende spejderaktiviteter, bl.a. pionérbygning, knob, båltænding og mad over bål, men også en masse andre sjove aktiviteter som vi finder på efterhånden.

Vi mødes en gang om ugen, hvor vi hygger os med forskellige spejderopgaver og -aktiviteter for at lære de grundlæggende spejderfærdigheder. Her er vi delt op i grene, efter alder, så færdighederne passer til dig.

Opdeling er:

Mikroér : fra 6 til 8 år eller fra skolestart til 2. klasse.

               Her arbejder de mest igennem leg og starter så småt med
               patruljesystemer.

Miniér   : fra 8 til 10 år eller fra 2.klasse til 4. klasse.

               Her er arbejdes der med stort set alt, inden for spejderfærdigheder på
               miniérnes niveau. der arbejdes også videre på patruljesystemet.

Junior   : fra 10 til 12 år eller 4. til 6. klasse.

               Her begynder det og ta´ fart, der arbejdes nu mere i dybden med
               div. spejderfærdigheder. patruljesystemet hos juniorerne,
               gør at de her begynder at løse opgaver og projekter alene.

Troppen: fra 12 til 17 år

                Her bliver det mere indivduel, hvad den enkel spejder vil gå op i.
                Spejderne har medindfyldelse på opgaver og projekter.
                Patruljesystemet er der i nu, men nu arbejdes der alene,
                mens tropsleder kun vejleder.
                Her starter der og så en række kurser i samarbejde og personudvikling,
                hvis man tør.

 

I løbet af året tager vi også på en masse ture, bl.a. almindelige weekendture, gruppeture, pinsetur og sommerlejr. 

Herudover deltager vores spejdere over 10 år i store lejre som Blå Sommer og Spejdernes Lejr. Det er begge lejre med flere tusinde spejdere.

Desuden afholder vi en række andre arrangementer, bl.a. Mølledag i Øster Sundby og bankospil.

 

HVORDAN BLIVER JEG MELDT IND ?
Tryk på den store røde knap øveerst på siden.

 

HVAD KOSTER DET ?
For at være spejder i Johan Rantzau Gruppe skal man betale et årligt kontingent på 1200 kr.
Kontingentet opkræves 2 gange om året, og indbetales på gruppens konto i Spar Nord Bank (Regnr. 9236 - Kontonr. 4580386887).
Herudover skal man betale for ture og forskellige andre arrangementer.

 

KAN MINE FORÆLDRE OGSÅ DELTAGE ?
God forældreopbakning er vigtig, hvis en spejdergruppe skal fungere optimalt. Derfor opfordrer vi forældrene til at tage aktiv del i gruppen og dens arbejde. Det gør i bedst ved at følge med i programmet, sørge for at jeres barn deltager hver gang, og, hvis sygdom eller andre årsager hindrer deltagelse, ved at melde afbud til lederen.
Desuden afholder vi en række arrangementer i løbet af året, hvor forældrene også er meget velkomne.
Endelig vil vi også få brug for hjælp til f.eks. kørsel, et arrangement eller andet. Her vil vi sætte stor pris på forældrenes opbakning.

Foreningens kontaktoplysninger

DDS Johan Rantzau

Aftenvej 1

9220 Aalborg Øst

Tlf.:

Email: johan.rantzau.kasserer@gmail.com

Hjemmeside: www.johanrantzau.dk

CVR nr.: 29044732

Aktiviteter

  • DDS - Børne Ungdomskorps

Kort

Kontaktperson

Tilskudsregnskab

Aalborg Kommune offentliggør tilskudsregnskab for foreningen, hvis den modtager kommunale tilskud. (jf. Folkeoplysningsloven § 29). Foreninger, som kun låner lokaler, men ikke modtager tilskud. har ikke et tilskudsregnskab (tal = 0). Tilskudsregnskabet omfatter ikke hele foreningens regnskab, men alene de poster der vedrører til det kommunale tilskud.

Tilskudsknyttede indtægter:

 
Aktivitetstilskud til medlemmer under 25 år21485
Lokaletilskud egne/lejede lokaler8526
Uddannelsestilskud – leder/instruktør0
Andre kommunale tilskud - F.eks materielpuljen 475
Kontingenter19447
Tilskudsknyttede indtægter i altFelt

Tilskudsknyttede udgifter:

 
Aktivitetsudgifter (for medlemmer)51750
Tilskudsberettigede lokaleudgifter til egne/lejede lokaler (Samme beløb som på lokaletilskudsregnskab til Aalborg kommune)8526
Gebyr til Aalborg Kommune for brug af kommunale lokaler, haller og sale0
Udgifter til uddannelse af leder/instruktør0
Udgifter i øvrigt, hvortil der er opnået kommunalt tilskud0
Tilskudsknyttede udgifter i altFelt